توضیحات

هر 1000 فالور 40 هزار تومان با تخفیف 30 هزارتومان

هر 1000 لایک 20 هزار تومان با تخفیف 12 هزار تومان

هر 1000 بازدید 6 هزار تومان با تخفیف 3 هزارتومان

هر 1000 بازدید استوری 10 هزار تومان با تخفیف 5 هزار تومان


برای ثبت سفارش با تعداد مختلف با نسبت بالا پرداخت خود را انجام دهید

به طور مثال : 1000 فالور 30 تومان اگر 500 فالور نیاز دارید 15 هزار تومان

 

تومان