کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
پهنای باند ماهیانه
دیتا بیس
امکانات دیگر
وب سرور
توجه
هاست دانلود 2 گیگ
15,000ريال ماهانه
2 گیگابایت
نامحدود
5
نامحدود
NginX
تهیه بک آپ از این سرویس بر عهده مشتری میباشدهاست دانلود 5 گیگ
35,000ريال ماهانه
5 گیگابایت
نامحدود
5
نامحدود
NginX
تهیه بک آپ از این سرویس بر عهده مشتری میباشدهاست دانلود 10 گیگ
70,000ريال ماهانه
10 گیگابایت
نامحدود
5
نامحدود
NginX
تهیه بک آپ از این سرویس بر عهده مشتری میباشدهاست دانلود 15 گیگ
105,000ريال ماهانه
15 گیگابایت
نامحدود
5
نامحدود
NginX
تهیه بک آپ از این سرویس بر عهده مشتری میباشدهاست دانلود 20 گیگ
150,000ريال ماهانه
20 گیگابایت
نامحدود
5
نامحدود
NginX
تهیه بک آپ از این سرویس بر عهده مشتری میباشدهاست دانلود 30 گیگ
200,000ريال ماهانه
30 گیگابایت
نامحدود
5
نامحدود
NginX
تهیه بک آپ از این سرویس بر عهده مشتری میباشدهاست دانلود 50 گیگ
285,000ريال ماهانه
50 گیگابایت
نامحدود
5
نامحدود
NginX
تهیه بک آپ از این سرویس بر عهده مشتری میباشد