کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور مجازی 1 آلمان -

رم = 1 گیگ
فضا هارد = 160 گیگابایت
سی پی یو = 2 هسته ای
پهنای باند ماهانه = نامحدود(منصفانه)

سرور مجازی 2 آلمان -

رم = 2 گیگ
فضا هارد = 200 گیگابایت
سی پی یو = 2 هسته ای
پهنای باند ماهانه = نامحدود(منصفانه)

سرور مجازی 3 آلمان -

رم = 4 گیگ
فضا هارد = 360 گیگابایت
سی پی یو = 4 هسته ای
پهنای باند ماهانه = نامحدود(منصفانه)

سرور مجازی 4 آلمان -

رم = 8 گیگ
فضا هارد = 500 گیگابایت
سی پی یو = 4 هسته ای
پهنای باند ماهانه = نامحدود(منصفانه)

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.55.186.225) وارد شده است.