کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

100 مگابایت
هاست ایران
میزان فضا : 100 مگابایت
کنترل پنل : سی پنل
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه ، اددآن و سایر امکانات : نامحدود
دیتاسنتر : ایران - زیر ساخت
آپتام و سرعت فوق العاده بالا
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
30,000ريال ماهانه
60,000ريال سه ماهه
110,000ريال شش ماهه
220,000ريال سالانه
200 مگابایت
هاست ایران
میزان فضا : 200 مگابایت
کنترل پنل : سی پنل
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه ، اددآن و سایر امکانات : نامحدود
دیتاسنتر : ایران - زیر ساخت
آپتام و سرعت فوق العاده بالا
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
40,000ريال ماهانه
90,000ريال سه ماهه
180,000ريال شش ماهه
400,000ريال سالانه
500 مگابایت
هاست ایران
میزان فضا : 500 مگابایت
کنترل پنل : سی پنل
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه ، اددآن و سایر امکانات : نامحدود
دیتاسنتر : ایران - زیر ساخت
آپتام و سرعت فوق العاده بالا
تحویل هاست پس از پرداخت آنلاین
55,000ريال ماهانه
150,000ريال سه ماهه
260,000ريال شش ماهه
500,000ريال سالانه
1 گیگابایت
هاست ایران
میزان فضا : 1 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه ، اددآن و سایر امکانات : نامحدود
دیتاسنتر : ایران - زیر ساخت
آپتام و سرعت فوق العاده بالا
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
97,000ريال ماهانه
260,000ريال سه ماهه
480,000ريال شش ماهه
960,000ريال سالانه
2 گیگابایت
هاست ایران
میزان فضا : 2 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه ، اددآن و سایر امکانات : نامحدود
دیتاسنتر : ایران - زیر ساخت
آپتام و سرعت فوق العاده بالا
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
180,000ريال ماهانه
500,000ريال سه ماهه
1,000,000ريال شش ماهه
1,800,000ريال سالانه