نمایندگی هاست

Reseller-E-1

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از نکس وان هاست نوشته شده باشد
به ازای هر 20 اکانت اضافه 10 هزار تومان دریافت میشود.

 • 5 گیگابایت فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • ماهيانه نامحدود پهنای باند
 • 15 اکانت سي پنل مجاز
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • آنی! تحویل سرویس
Reseller-E-2

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از نکس وان هاست نوشته شده باشد
به ازای هر 20 اکانت اضافه 10 هزار تومان دریافت میشود.

 • 10 گیگابایت فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • ماهيانه نامحدود پهنای باند
 • 30 اکانت سي پنل مجاز
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • آنی! تحویل سرویس
Reseller-E-3

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از نکس وان هاست نوشته شده باشد
به ازای هر 20 اکانت اضافه 10 هزار تومان دریافت میشود.

 • 15 گیگابایت فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • ماهيانه نامحدود پهنای باند
 • 45 اکانت سي پنل مجاز
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • آنی! تحویل سرویس
Reseller-E-4

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از نکس وان هاست نوشته شده باشد
به ازای هر 20 اکانت اضافه 10 هزار تومان دریافت میشود.

 • 20 گیگابایت فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • ماهيانه نامحدود پهنای باند
 • 60 اکانت سي پنل مجاز
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • آنی! تحویل سرویس
Reseller-E-5

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از نکس وان هاست نوشته شده باشد
به ازای هر 20 اکانت اضافه 10 هزار تومان دریافت میشود.

 • 50 گیگابایت فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • ماهيانه نامحدود پهنای باند
 • 60 اکانت سي پنل مجاز
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • آنی! تحویل سرویس